Mã Giới thiệu Binance | Mã Giảm giá Phí Đăng ký

ID giới thiệu Binance là mã định danh được sử dụng trong chương trình liên kết do nền tảng trao đổi tiền điện tử Binance cung cấp. Số nhận dạng này được sử dụng khi mời hoặc giới thiệu người dùng khác tham gia trao đổi. Dưới đây là một số ưu điểm của việc … Read more

Mã giới thiệu ZOOMEX 2023 (Mã giảm phí)

Trò chuyệnGPT ID giới thiệu của JUMEX (quyền chọn hợp đồng tương lai chứng khoán và trao đổi tiền điện tử) là số nhận dạng duy nhất của người mà người dùng đã giới thiệu sàn giao dịch. Thông thường, ID giới thiệu được cung cấp cho mục đích quảng cáo trên sàn giao dịch, … Read more

Mã giới thiệu Kucoin 2023 (Mã giảm giá phí)

ID giới thiệu Kucoin là một phần của chương trình giới thiệu được cung cấp bởi Sàn giao dịch Kucoin. Chương trình hoạt động theo cách mà khi người dùng hiện tại đề cập đến người dùng mới cho Sàn giao dịch Kucoin, cả hai người dùng đều được hưởng lợi. ID giới thiệu là … Read more

Mã giới thiệu Phemex 2023 (Mã lời mời giảm giá phí)

Phemex là một trong những trao đổi tiền điện tử. “ID giới thiệu” là một khái niệm được sử dụng trong chương trình giới thiệu của Exchange, đây là một mã định danh duy nhất được sử dụng khi người dùng hiện tại giới thiệu người dùng mới. Người dùng mới có thể đăng ký … Read more

Mã giới thiệu OKX 2023 (mã giảm phí)

ID giới thiệu OKX đề cập đến một mã định danh trong hệ thống giới thiệu được sử dụng trong một dịch vụ hoặc nền tảng cụ thể có tên là OKX. Đây thường là ID duy nhất được người dùng hiện tại sử dụng để mời người dùng mới sử dụng dịch vụ của … Read more

Mã giới thiệu toàn cầu Huobi 2023 (mã giảm phí)

ID giới thiệu toàn cầu của Huobi là một mã định danh duy nhất được sử dụng trong hệ thống người giới thiệu của sàn giao dịch Huobi toàn cầu. Nếu người dùng mới sử dụng ID giới thiệu để nhập mã giới thiệu khi đăng ký trao đổi, mối quan hệ với người giới … Read more

Gate.io Referral ID 2023 (mã giảm phí)

Gate.io là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử, một nền tảng nơi người dùng có thể giao dịch các loại tài sản kỹ thuật số khác nhau. ID giới thiệu Gate.io là mã định danh duy nhất được sử dụng khi người dùng hiện tại mời hoặc giới thiệu người dùng mới … Read more

Mã giới thiệu Bitfinex 2023 (mã giảm phí)

Bitfinex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng có thể áp dụng ID giới thiệu hoặc mã giới thiệu khi đăng ký. ID giới thiệu là một mã định danh duy nhất được người dùng hiện tại (giới thiệu) sử dụng để giới thiệu người dùng mới (giới thiệu). … Read more

ID giới thiệu Bitmart 2023 (mã giảm phí)

BitMart là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử (trao đổi tài sản tiền điện tử) và người dùng có thể áp dụng ID giới thiệu hoặc mã giới thiệu khi đăng ký. ID giới thiệu là một mã định danh duy nhất được người dùng hiện tại (giới thiệu) sử dụng để … Read more

Mã giới thiệu BingX 2023 (mã giảm phí)

ID giới thiệu BingX là một khái niệm được sử dụng như một phần của chương trình giới thiệu do dịch vụ có tên BingX cung cấp. ID giới thiệu là một ID duy nhất xác định người đưa ra đề xuất (giới thiệu) khi một người dùng cụ thể đề xuất dịch vụ BingX … Read more